Knowell Pharma

1PANCREATIN EC PELLETS: VEG SOURCE
2SUBA TECH : ITRACONAZOLE PELLETS
3ITRACONAZOLE-20 %/22%/30%/32.25%/40% W/W
4DULOXETINE HCI EC 17%/20%
5ORLISTAT-50% W/S
6ASPIRIN 40% W/W
7CLOPIDOGREL 40%/50% W/W
8CINITAPRIDE SR 1.45%
9CIPROFLOXACIN TASTE MASK GRANULES 40%
10CIPROFLOXACIN TASTE MASK PELLETS 20%
11CLARITHROMYCIN FOR ORAL SUSPENSION 27.5%/42%/43%
12AZITHROMYCIN TASTE MASK GRANULES 40%
13DEXLANSOPRAZOLE DDR 17%/20%/22.5%/23% W/W
14DOMPERIDONE-17%/20%/22%/30%/40% W/W
15DUTASTERIDE-0.5%W/W
16ESOMEPRAZOLE 15%/21.5%/22.5%/26.67%/27.5% W/W
18FINOFIBRATE IR PELLETS 66.23%
19GALANTAMINR SR 8%
20INDOMETHACIN 27.5% W/W
21MEBEVERINE HCI IR 40%
22MEBEVERINE HCI IR SR 60%/80%
23NITROGLYCERI N 1.13% / 1.4% / 2.5% W/W
24OMEPRAZOLE 8.5%/10%/20%/23.5% W/W
24PANTOPRAZOLE 30% PELLETS
25RABEPRAZOLE 7.5%/8.5%/15%/22.5%/23.5% W/W
26ROSUVASTATIN-7.5%/10%/ W/W
27TAMSULOSIN SR 0.12% /0.13% /0.14% /0.16%/0.20% W/W
28TAMSULOSIN SR + DUTASTERIDE IR 0.4 MG + 0.5 MG
29VENLAFAXINE SR 33% W/W
30ORLISTAT-50% W/S
31CINITAPRIDE SR 1.45%